خنج

كد شهر تلفن اداره نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱ ۵۲۶۲۳۱۶۷ ۵۲۶۲۳۱۶۸  
۵۲۶۲۸۲۶۷    
     
     

  

سمت نام تلفن همراه
رييس اداره حبیب اله صالح احترامیان  
مسئول مشتركين غلامعلی جمشیدی  

 

آدرس : بلوار معلم

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
پست الكترونيك : khonj-at-abfa-fars.ir