دبيران

 

كد شهر تلفن اداره نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱ ۵۳۷۵۳۵۵۵    
     
     
     

  

سمت نام تلفن همراه
رييس اداره حمید پاکدامن  
مسئول مشتركين    
مسئول بهره برداري    

 

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
پست الكترونيك: dabiran-at-abfa-fars.ir