سعادت شهر

كد شهر تلفن اداره نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱ ۴۳۵۶۲۴۶۶ ۴۳۵۶۳۶۸۱ ۱۲۲
۴۳۵۶۴۹۹۸    
۴۳۵۶۳۶۸۰    
۴۳۵۶۴۲۴۱    

  

سمت نام تلفن همراه
رييس اداره دلاور نوروزی ۰۹۱۷۱۳۱۲۱۰۰
مسئول مشتركين عبدالرضا جعفري  
مسئول بهره برداري ولي ا... حسين پور  

 

آدرس : بلوار امام خميني روبروي استاديوم شهيد حاجي پور

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
پست الكترونيك: saadatshahr-at-abfa-fars.ir