سپیدان

كد شهر تلفن اداره نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱ ۳۶۷۲۱۳۷۹ ۳۶۷۲۱۳۹۷  
۳۶۷۲۲۳۳۴    
۳۶۷۲۲۴۶۵    
     

  

سمت نام  
رييس اداره حمید بختیاری                
مسئول مشتركين محمد كريمي  
مسئول بهره برداري محمدرضا انصاري  

 

آدرس : خيابان امام خميني جنب پاركينگ شهرداري

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
پست الكترونيك: sepidan-at-abfa-fars.ir