صفاشهر

كد شهر تلفن اداره نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱ ۴۴۴۵۳۲۵۲ ۴۴۴۵۴۸۵۱ ۱۲۲
۴۴۴۵۴۸۵۴    
۴۴۴۵۴۸۵۵    
۴۴۴۵۰۵۲۰    

  

سمت نام تلفن همراه
رييس اداره ابراهیم دهقان جلیلی  
مسئول مشتركين ابراهيم ساريخاني ۰۹۱۷۳۵۱۲۴۱۱
مسئول بهره برداري ابراهیم دادبین
۰۹۱۷۷۵۱۸۳۷۳

 

آدرس : بلوار وحدت جنب دادگستري

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
پست الكترونيك: safashahr-at-abfa-fars.ir