قادرآباد

كد شهر تلفن اداره نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱ ۴۴۴۹۲۳۲۲ ۴۴۴۹۲۵۳۰  
۴۴۴۹۲۰۰۸    
     
     

  

سمت نام تلفن همراه
سرپرست اداره ابراهیم دهقان جلیلی  
مسئول مشتركين علی خسروانيان  
مسئول بهره برداري    

 

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
پست الكترونيك: ghaderabad-at-abfa-fars.ir