مرودشت

كد شهر تلفن اداره نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱ ۴۳۳۴۴۶۰۱ ۴۳۳۴۴۶۰۶ ۱۲۲
۴۳۳۴۴۶۰۲    
۴۳۳۴۴۶۰۳    
۴۳۳۴۴۶۰۴    

  

سمت نام تلفن همراه
رييس اداره مهدی خیری  
مسئول مشتركين محمد حسن محرابي ۰۹۱۷۱۵۰۵۹۸۵
مسئول بهره برداري مهر علی نوذری ۰۹۱۷۷۱۹۰۹۰۷

 

آدرس : میدان معلم نبش خیابان اندیشه

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
پست الكترونيك: marvdasht-at-abfa-fars.ir

مشاهده وضع هواي مرودشت