مهر

كد شهر تلفن اداره نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱ ۵۲۸۲۲۱۴۳ ۵۲۸۲۳۶۹۲  
۵۲۸۲۴۹۷۴    
     
     

  

سمت نام تلفن همراه
رييس اداره محسن کیانی  
مسئول مشتركين ابراهيم حسيني المدني  
مسئول بهره برداري عبدا... محمدي  

 

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
پست الكترونيك: mohr-at-abfa-fars.ir